Showing all 3 results

Đang mở bán
Giá: 30 - 55 tr/m2
  • Số căn hộ: 216
  • Mật độ xây dựng: 45 - 65%
Đang mở bán
Giá: 13.2tr/m2
  • Số căn hộ:
  • Mật độ xây dựng: 47%
Đang mở bán
Giá: 1.4 tỷ
  • Số căn hộ: 500
  • Mật độ xây dựng:
3