Showing all 2 results

Sắp mở bán
Giá: 950 tr
  • Số căn hộ: 3.368
  • Mật độ xây dựng: 32%
Sắp mở bán
Giá: 53 - 62 tr/m²
  • Số căn hộ: 4000
  • Mật độ xây dựng: 23.6%
1