Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
37
Số căn:
486
Quy mô:
10.770 m2
Mật độ xây dựng:
58%
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc
Loại: Căn hộ condotel Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:2 Số tầng:37
Quy mô:10.770 m2 Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:486 Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Hàn Quốc
Loại: Căn hộ condotel
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:2
Số tầng:37
Quy mô:10.770 m2
Mật độ xây dựng:58%
Số căn hộ:486
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
3