Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
33
Số căn:
487
Quy mô:
4.309,8
Mật độ xây dựng:
Công ty GOTEC LAND Công ty GOTEC LAND
Loại: Căn hộ Condotel Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2 Số tầng:33
Quy mô:4.309,8 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:487 Ngày hoàn thành:Quý II/2023
Công ty GOTEC LAND Công ty GOTEC LAND
Loại: Căn hộ Condotel
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:2
Số tầng:33
Quy mô:4.309,8
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:487
Ngày hoàn thành:Quý II/2023
1