Trạng thái:
Sắp mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
10
Số tầng:
21
Số căn:
3.368
Quy mô:
4.03ha
Mật độ xây dựng:
32%
Công Ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) Công Ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN)
Loại: Căn hộ thương mại Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10 Số tầng:21
Quy mô:4.03ha Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:3.368 Ngày hoàn thành:2023
Công Ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN) Công Ty CP Đầu tư Sài Gòn Đà Nẵng (SDN)
Loại: Căn hộ thương mại
Trạng thái:Sắp mở bán
Số Block:10
Số tầng:21
Quy mô:4.03ha
Mật độ xây dựng:32%
Số căn hộ:3.368
Ngày hoàn thành:2023
1