Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
3
Số tầng:
Số căn:
216
Quy mô:
150,600m2
Mật độ xây dựng:
45 - 65%
Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An
Loại: Biệt thự Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:
Quy mô:150,600m2 Mật độ xây dựng:45 - 65%
Số căn hộ:216 Ngày hoàn thành:
Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An Công ty Cổ phần Đạt Phương Hội An
Loại: Biệt thự
Trạng thái: Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:
Quy mô:150,600m2
Mật độ xây dựng:45 - 65%
Số căn hộ:216
Ngày hoàn thành:
3