Trạng thái:
Đã mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
16
Số căn:
82
Quy mô:
811m2
Mật độ xây dựng:
72%
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
Loại: Căn hộ thương mại Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:1 Số tầng:16
Quy mô:811m2 Mật độ xây dựng:72%
Số căn hộ:82 Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng
Loại: Căn hộ thương mại
Trạng thái:Đã mở bán
Số Block:1
Số tầng:16
Quy mô:811m2
Mật độ xây dựng:72%
Số căn hộ:82
Ngày hoàn thành:Đã hoàn thành
3