Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
Quy mô:
29 ha
Mật độ xây dựng:
47%
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:29 ha Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ: Ngày hoàn thành:Quý III/2021
Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại và Dịch Vụ An Dương
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:29 ha
Mật độ xây dựng:47%
Số căn hộ:
Ngày hoàn thành:Quý III/2021
3