Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
2
Số tầng:
Số căn:
500
Quy mô:
86 000m2
Mật độ xây dựng:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu Du Lịch VinaCapital Hội An
Loại: Biệt thự Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2 Số tầng:
Quy mô:86 000m2 Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500 Ngày hoàn thành:
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Khu Du Lịch VinaCapital Hội An
Loại: Biệt thự
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:2
Số tầng:
Quy mô:86 000m2
Mật độ xây dựng:
Số căn hộ:500
Ngày hoàn thành:
3