Sunshine City Sài Gòn

Trang chủ 

› Dự án 

Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
9
Số tầng:
38
Số căn:
3.748
Quy mô:
99.174,5m2
Mật độ xây dựng:
29.5%
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ thương mại Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9 Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2 Mật độ xây dựng:29.5%
Số căn hộ:3.748 Ngày hoàn thành:Quý IV/2020
Tập Đoàn Sunshine Group Tập Đoàn Sunshine Group
Loại: Căn hộ thương mại
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:9
Số tầng:38
Quy mô:99.174,5m2
Mật độ xây dựng:29.5%
Số căn hộ:3.748
Ngày hoàn thành:Quý IV/2020
1