Trạng thái:
Đang mở bán
Chủ đầu tư:
Loại hình:
Số block:
1
Số tầng:
29
Số căn:
286
Quy mô:
3.125,3m2
Mật độ xây dựng:
60%
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Sun Frontier Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Sun Frontier
Loại: Căn hộ condotel Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1 Số tầng:29
Quy mô:3.125,3m2 Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:286 Ngày hoàn thành:Đang thi công
Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Sun Frontier Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Sun Frontier
Loại: Căn hộ condotel
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:1
Số tầng:29
Quy mô:3.125,3m2
Mật độ xây dựng:60%
Số căn hộ:286
Ngày hoàn thành:Đang thi công
3